Kako se jede u Trebinju?

Nedavno sam iskoristila svoj kratki godišnji odmor i odlučila posjetiti zemlju mojih predaka, Hercegovinu, i to malo ali slavno Trebinje. Posljednji put kada sam bila u Trebinju, mogla sam da nađem hiljadu zamjerki, malih i velikih, ne samo na turizam, nego i na odnos ljudi prema nekome ko nije tu tako često. Danas se to…